Pielgrzymka do Chin

„Śladami Misjonarzy”? Bogate przeżycia duchowe i ciekawe doświadczenie życia, jakby z innego świata. Twórcza konfrontacja duchowa: chrześcijaństwa z tamtejszymi nurtami filozoficznymi (buddyzm, konfucjonizm, taoizm) oraz społeczna: sposób i warunki życia.
Pomimo, że nadal na terenie Chin stosuje się represje wobec Kościoła Katolickiego, mniejszości narodowych, działaczy opozycyjnych czy ruchów społecznych, w dniach : 14 – 27. 2014 roku zostały odprawione Msze św. w różnych intencjach. Gdzie w Chinach Kościoły, miejsca kultu, pielgrzymek? Kościołem byliśmy my, wyrażając naszą jedność z tam prześladowanymi. Tak, kroczyliśmy również po misyjnym szlaku, stając się przez te parę dni swoistymi misjonarzami.
Dziękujemy serdecznie Konsorcjum Polskich Biur Podróży za profesjonalnie przygotowany program, przewodnikowi za kompetencję, wiedzę i fachowość oraz księdzu opiekunowi za duchowe dobra.

Pielgrzymi z Parafii Św. Jana Chrzciciela z Białegostoku