Oferty promowane

Loreto

Loreto jest położone w środkowych Włoszech, w regionie Marche, nad Adriatykiem. Miasto jest miejscem kultu maryjnego o znaczeniu międzynarodowym. Loreto jest każdego roku odwiedzane przez rzesze pielgrzymów.

W Loreto znajduje się Papieskie Sanktuarium Santa Casa, w którym centralne miejsce zajmuje tzw. Święty Domek. Zgodnie z przekazem jest to nazaretański dom, w którym Maryja urodziła się i wychowała, doświadczyła zwiastowania i w którym mieszkał w dzieciństwie Jezus Chrystus. Sanktuarium Domu Świętego składa się z XV-wiecznej bazyliki oraz ze starożytnego Santa Casa. Na całym świecie znajdują się kopie Świętego Domku, wokół których tworzone są sanktuaria (np. Praga, Santa Fe).

Ziemski dom Maryi składał się z dwóch izb – groty wykutej w skale (znajdującej się w do dziś w Nazarecie) oraz dobudowanej z kamienia części przylegającej do skalnej ściany. Zgodnie z tradycją, w 1291 roku, gdy krzyżowców wyparto z Palestyny, dobudowaną część mieszkania Maryi, w celu ochrony przed Turkami, przetransportowano do Trsatu (obecna Chorwacja), skąd przeniesiono ją w 1294 roku do Loreto. Przeniesienia dokonała prawdopodobnie kupiecka rodzina De Angeli.

Struktura i materiał budowlany (kamień) Świętego Domku jest zjawiskiem obcym dla miejscowych zwyczajów budowalnych i tutejszej kultury. Porównanie go z Grotą w Nazarecie doprowadziło do wniosku, że stanowiły one niegdyś jedną całość. Znaki znajdujące się na kamieniach a wyryte, według ekspertów, przez chrześcijan pochodzenia żydowskiego są bardzo podobne do tych, które odkryto w Nazarecie. Ponadto wśród kamieni Św. Domku odnaleziono zamurowane 5 krzyży, które mogły należeć do krzyżowców lub do członków jednego z zakonów rycerskich, które w średniowieczu działały na terenie Ziemi Świętej.

Święty Domek ma wymiary 8,5 m x 3,8 m x 4,1 m i składał się pierwotnie z trzech ścian. Ścianę wschodnią, obecnie zastąpioną ołtarzem, tworzyła ściana z  grotą. Zachowane ściany mają około 3 m wysokości. Nie posiadają fundamentów i umieszczono je na starożytnej drodze. W późniejszym czasie Święty Domek został obudowany marmurem na rozkaz papieża Juliusza II, według projektu Bramantego. Obecnie zewnętrzne ściany domku to marmurowe płaskorzeźby, które przedstawiają sceny z życia Maryi i wyobrażenia proroków. W środku znajduje się rzeźba Madonny z Loreto.