Oferty promowane

La Salette

La Salette jest sanktuarium związanym z objawieniem Matki Bożej, które miało miejsce w 1846 roku w miejscowości La Salette-Fallavaux, we francuskich Alpach. Miejsce objawienia jest usytuowane na granicy dwóch departamentów – Isere i Wysokich Alp, na zboczach masywu Pelvoux, na wysokości 1800 m.

Matka Boża ukazała się tam 19 września 1846 r. dwojgu biednym dzieciom – 15-letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksymilianowi Giraud. W miejscu, gdzie odpoczywały wcześniej na kamieniu, dzieci zobaczyły światło w kształcie kuli. Gdy podeszły bliżej zobaczyły kobietę siedzącą w środku jasnej kuli, tuż przy źródełku. Kobieta miała twarz zakrytą dłońmi i płakała. Następnie Piękna Pani przekazała Melanii i Maksymilianowi swoje Orędzie.

W orędziu Matka Boska wzywała ludzi do pokuty i powrotu do Boga. Zapowiedziała kary Boże dla grzeszników i obiecała obfite łaski w przypadku nawrócenia. Piękna Pani wykorzystała w swoim Orędziu wydarzenia związane z życiem mieszkańców tej górskiej krainy. Warunki życia mieszkańców wioski La Salette były trudne, gdyż ciągle zmagali się oni z niedostatkiem i klęskami nieurodzaju. Trudne warunki wpłynęły również na ich życie moralne i religijne. W związku z tym Matka Boża napiętnowała niewypełnianie obowiązku uczestnictwa w coniedzielnej Mszy Św., brak odpoczynku w święta, zaniedbanie codziennej modlitwy, wypowiadane bluźnierstwa oraz niezachowanie nakazanych postów. Następnie Matka Boska zapowiedziała wielki głód, klęski nieurodzajów, śmierć małych dzieci. Ostatnie słowa skierowane do dzieci zawierały polecenie, aby przekazały Orędzie wszystkim ludziom.

Na miejscu objawienia wytrysnęło źródło, które bije od dnia objawienia do dziś bez przerwy. Po przeprowadzeniu badań (przesłuchaniu dzieci i weryfikacji ich relacji, zbadaniu wydarzeń wiążących się zwykle z objawieniami – nadzwyczajne uzdrowienia) 19 września 1851 roku ogłoszono, że "Objawienie się Najświętszej Maryi Panny dwojgu pastuszkom dnia 19 września 1846 r., na jednej z gór, należących do łańcucha Alp, położonej w parafii La Salette, w dekanacie Corps, posiada w sobie wszystkie cechy prawdziwości i wierni mają uzasadnione podstawy uznać je za niewątpliwe i pewne". Po 19 września 1846 r. Melania, a potem Maksymilian z ojcem w miejscu objawienia ustawili krzyż. Następnie pątnicy ustawili 14 stacji drogi krzyżowej, wyznaczając drogę , którą przeszła Matka Boska po rozmowie z dziećmi.