Oferty promowane

Ostra Brama - Litwa

Wilno jest stolicą Litwy i znajduje się na Pojezierzu Wileńskim, nad Wilią, u ujścia Wilejki. Miasto jest znanym ośrodkiem religijnym, w którym znajduje się około 40 kościołów rzymskokatolickich, w tym Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, bazylika archikatedralna, a także około 20 cerkwi prawosławnych, kościoły protestanckie, 3 synagogi żydowskie, kiesa karaimska i cerkiew staroobrzędowców.

W wiekach XVII i XVIII Wilno niszczyły obce wojska i pożary. Mieszkańcy Wilna wierzyli, iż miasto od ostatecznego zniszczenia obroniła Matka Boska Ostrobramska. Pod rosyjskim panowaniem wzrastała pobożność. Ostra Brama szybko stała się symbolem walki o wolność, a w czasach deportacji i emigracji symbolem utraconej ojczyzny. W czasach rządów sowieckich cześć Matce Bożej oddawano potajemnie.

Ostra Brama jest najliczniej odwiedzanym przez pielgrzymów miejscem w Wilnie. Jest to gotycka brama miejska na Starym Mieście, wybudowana w latach 1503-1514 i przylegający do niej fragment muru obronnego. Stanowi ona jedyną pozostałość dawnych fortyfikacji miejskich. Od wewnętrznej strony bramy znajduje się kaplica Ostrobramska, w której umieszczono obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej (Matki Boskiej Miłosierdzia). Klasycystyczna kaplica powstała w 1829 roku i stanowi zamknięcie ulicy Ostrobramskiej. W późniejszym czasie naprzeciw kaplicy wybudowano klasycystyczną galerię dla wiernych.

Umieszczony w kaplicy obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia pochodzi z XVII wieku. Jego kult jest ściśle związany z Ostrą Bramą, a sam obraz jest uważany przez wiernych za cudowny. Obraz znajdował się na bramie od początku XVII wieku, ale później został przeniesiony do kaplicy, w której znajduje się do dziś. W 1927 roku obraz został ukoronowany przez kardynała Aleksandra Kakowskiego.

Od 1849 roku charakterystycznym elementem obrazu jest sierp srebrnego półksiężyca z wygrawerowanym napisem wotywnym: „Dzięki Tobie składam Matko Boska za wysłuchanie próśb moich, a proszę Cię Matko Miłosierdzia zachowaj mnie nadal w łasce i opiece Swojej Przenajświętszej W.I.J 1849 roku”. Inne wota, znajdujące się na ścianach kaplicy są składane od XVII wieku i dowodzą zaznanych dzięki Matce Bożej cudów i łask. Zgodnie z tradycją, wielu wiernych pokonuje schody wiodące do kaplicy na kolanach. W 1993 roku przed cudownym obrazem w Ostrej Bramie modlił się papież Jan Paweł II. Do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej każdego roku pielgrzymują wierni z całej Europy.