Oferty promowane

Aktualności

Święty Jan Chrzciciel - 24 czerwca

Święty przygotował ludzi na przyjście obiecanego Jezusa Chrystusa. Stworzył on połączenie pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Uważany jest za ostatniego z proroków Starego Testamentu i za pierwszego świętego Nowego Testamentu.

20.06.2019 - Uroczystość Bożego Ciała

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (w tradycji ludowej zwane Bożym Ciałem) jest to święto obchodzone przez Katolików ku czci Najświętszego Sakramentu. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele katolickim. Jest to święto obowiązujące Katolików do uczestniczenia w tym dniu we mszy świętej.

15 CZERWCA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają służyć wszelkie próby jej opisania, najczęściej zresztą za pomocą metafor i mglistych intuicji.  Sobór w Nicei stworzył silną podstawę dla ogłoszenia dogmatu, poprzez uznanie współistotności Ojca i Syna. Sobór w Konstantynopolu ostatecznie zakończył dyskusje nad kwestią Trójcy Świętej i ogłosił tę prawdę jako dogmat.