Zapytanie

Wpisz treść swojego zapytania

Wróc do oferty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Trade & Travel Company Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 92, adres e-mail: biuro@konsorcjum.com.pl

  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej z nami umowy.
  2. Odbiorcą danych osobowych są nasi podwykonawcy tacy jak firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, linie lotnicze, hotele i kurierskie;
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawdo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny.