Nagroda „Mater Verbi”

W 1998 r. po raz pierwszy zostały przyznane przez redaktora naczelnego „Niedzieli” – ks. inf. Ireneusza Skubisia medale „Mater Verbi” – Matka Słowa. Nagroda ta ma podwójny wymiar. Część laureatów otrzymuje ją za ewangelizacyjne wykorzystanie środków społecznego komunikowania myśli, wspieranie rozwoju katolickich mediów oraz za wkład w kulturę narodową, patriotyzm, a także szczególną współpracę z „Niedzielą”.
Drugi wymiar nagrody związany jest z zaistnieniem naszego tygodnika w edycjach diecezjalnych. To jest forma podziękowania wszystkim kapłanom i osobom zaangażowanym w propagowanie „Niedzieli” i zachęcanie do lektury tygodnika, bo – jak zawsze powtarza Ksiądz Redaktor – „bez pomocy księży nie ruszylibyśmy z miejsca”.
Na awersie medalu zawsze widnieje postać Matki Bożej Częstochowskiej – Pierwszej Redaktorki „Niedzieli”. Rewers dostosowany jest do aktualnie przeżywanego roku w Kościele lub nawiązuje do tego, czym w danym roku żyje nasz tygodnik. 

Z NOMINACJI HONOROWEGO REDAKTORA NACZELNEGO „NIEDZIELI” KS. INF. IRENEUSZA SKUBISIA, Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company w 2014 roku, kolejny raz zostało odznaczone tym szczególnym wyróżnieniem