Oferty promowane

Monte Sant'Angello

Monte Sant'Angelo jest położone we Włoszech, w południowo wschodniej części Półwyspu Apenińskiego, w regionie Apulia, w prowincji Foggia. Miasteczko jest usytuowane na wzgórzach Gargano. W mieście znajduje się jedno z najsłynniejszych w Kościele katolickim sanktuariów Świętego Michała Archanioła.

Początki sanktuarium są związane z objawieniami Michała Archanioła, które miały tu miejsce w końcu V wieku. W Monte Sant’Angelo Archanioł ukazał się trzykrotnie. W czasie trzeciego z objawień powiedział on biskupowi, żeby osobiście dokonał poświęcenia groty, która miała stać się miejscem kultu. Biskup Wawrzyniec, który nie do końca był przekonany co do prawdziwości swoich widzeń, odłożył jednak realizację poleceń Archanioła na później. Ponadto góra Monte Gargano, gdzie znajdowała się grota, była od niepamiętnych czasów miejscem świętym dla pogan, więc poświęcenie jej mogłoby skutkować wejściem z nimi w konflikt. Biskup nie śpieszył się, wiec z wypełnieniem żądania Archanioła. W końcu Michał Archanioł sam poświęcił grotę. Dowodem tego miały być znalezione 29 września 493 roku w jej wnętrzu wizerunek Archanioła, ołtarz, paliusz i krzyż. Od tego dnia grota na Monte Gargano jest nazywana Niebiańską Bazyliką, gdyż jako jedyna świątynia na świecie nie była konsekrowana ludzką ręką. Z grotą wiąże się również obietnica Michała Archanioła, że kto dotknie kamieni z groty, ten odzyska zdrowie.

Obecnie sanktuarium jest jednym z najsłynniejszych miejsc kultu na całym świecie. Od dawna było celem pielgrzymek papieży i władców. Do groty przybył także papież Leon XIII, autor modlitwy-egzorcyzmu do Św. Michała Archanioła.