Pielgrzymka Izrael i Jordania

28-01-2020 05-02-2020

Cena od: 3950 PLN

Program pielgrzymki

Terminarz z godzinami lotów do Izraela (kliknij żeby pobrać)

Ramowy program Pielgrzymki:

Dzień 1: KRAKÓW - TEL AWIW – TYBERIADA
Na lotnisko należy przybyć na 3 godziny przed wylotem. Odprawa biletowo – paszportowa i bezpośredni lot do Tel Awiwu. Przylot na lotnisko Ben Guriona. Spotkanie z przedstawicielem lokalnego kontrahenta i przewodnikiem, po przylocie, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

Dzień 2: TYBERIADA - TABGHA – G. BŁOGOSŁAWIEŃSTW - KAFARNAUM – REJS ŁODZIĄ (nocleg Tyberiada)
Śniadanie w hotelu. Dzień spędzimy wokół Jeziora Galilejskiego. Przejazd do Tabghi, miejsca w którym Jezus dokonał cudownego rozmnożenia chleba (J 6). Następnie nawiedzenie Kościoła Prymatu Piotra (J21). Z kolei przejazd do Kafarnaum miasta Jezusa (por. Mk 2,1). Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Lunch (Ryba Św. Piotra w cenie). Po rejsie przejazd na Górę Błogosławieństw, miejsca gdzie Jezus wygłosił najsłynniejsze ze swoich kazań tzw. Kazanie na Górze (Mt 5-8). Na zboczu wzgórza wznosi się ośmioboczne sanktuarium nawiązujące do „Ośmiu błogosławieństw”. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. ok. 80 km

Dzień 3: GÓRA TABOR – NAZARET – KANA GALILEJSKA
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Kany Galilejskiej gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu zamienienia wody w wino na weselu ubogiej rodziny. NAZARET - Bazylika Zwiastowania NMP i Kościół św. Józefa (Warsztat św. Józefa). Następnie wjazd taksówkami na Górę Tabor, miejsca Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia piękna franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi.

Dzień 4: MADABA – GÓRA NEBO – AMMAN (Jordania).
Śniadanie w hotelu (ok. 5.30) . Wykwaterowanie. Przejazd przez granicę izraelsko-jordańską i dalej do Madaby (ok. 12.00). To przyjemne miasteczko, leżące 30 km na południe od Ammanu, jest znane głównie z niezwykłych mozaik z czasów bizantyjskich. W pobliżu ujścia rzeki Jordan do Morza Martwego na wysokość około 800 metrów wznosi się Góra Nebo). Choć to jeszcze teren Jordanii, przy dobrej pogodzie widać już wieże kościołów w Jerozolimie. Sławę Górze Nebo przyniosły wydarzenia opisane w Starym Testamencie. Przejazd do hotelu w Ammanie, zakwaterowanie, kolacja i nocleg. ok. 250 km

Dzień 5: AMMAN – PETRA - AMMAN (JORDANIA).
Śniadanie w hotelu. Przyjazd do Petry. Zwiedzanie wykutej w różowej skale starożytnej stolicy ludu Nabatejczyków - Petry. Do Petry wiedzie niewiarygodnie wąski i kręty wąwóz o długości 1,2 km i miejscami 200-metrowych ścianach, zwany Siq. Na jego końcu zza zakrętu wyłania się niespodziewanie najbardziej efektowna ze wszystkich budowli. Powrót do hotelu (AMMAN) , kolacja i nocleg. ok.500 km

DZIEŃ 6. AMMAN (JORDANIA) – QUASRL – AL – YAHUD – JERYCHO - BETLEJEM
Śniadanie (ok. 5.45). Wykwaterowanie (ok. 6.30). Przejazd przez granicę jordańsko-izraelską (najlepiej najkrótszą - ALLENBY BRIGDE). Krótki pobyt w Jerycho Góra Kuszenia i Drzewo Zacheusza. Morze Martwe (14-16 kąpiel). Przejazd do Betlejem. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.

Dzień 7: BETLEJEM - JEROZOLIMA - GÓRA SYJON
Śniadanie w hotelu. Przejazd na Pole Pasterzy ( Beit Sahour) (Msza Święta- 8.00) oddalone o kilka kilometrów od Betlejem miejsce, gdzie w noc Narodzenia Jezusa pasterze czuwali nad swymi stadami. Kościół z figurą anioła ma kształt namiotu, jego kopuła widziana od wewnątrz przypomina palmę, a freski ilustrują wydarzenia ewangeliczne z Nocy Narodzenia Pańskiego. Obok kościoła zobaczyć można groty, w których według tradycji mieszkali pasterze ze swoimi stadami. Zwiedzanie Betlejem. Nad miastem góruje Bazylika Narodzenia Pańskiego wybudowana ponad Grotą Narodzenia. Srebrną gwiazdą oznaczono miejsce przyjścia na świat Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka gdzie pasterze oddali hołd małemu Jezusowi. W odległości 300 m od bazyliki znajduje się Grota Mleczna. Tradycja mówi, że Maria podczas ucieczki do Egiptu w tym miejscu karmiła Jezusa. Po południu wizyta w Jerozolimie na Górze Oliwnej, skąd roztacza się niesamowita panorama Starego Miasta. Nawiedzenie Kościoła Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz. Następnie przejście do kościoła Dominus Flevit. W tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. Po drodze mija się cmentarze żydowskie na zachodnim zboczu Góry Oliwnej. U jej podnóża znajduje się Bazylika Agonii. Tuż obok Świątyni rozciąga się Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus modlił się przed swoją Męką i tutaj został zdradzony. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

Dzień 8: JEROZOLIMA (nocleg Betlejem)
Śniadanie w hotelu. Dzień rozpoczynamy od „Via Dolorosa” – Droga Krzyżowa, to ciąg wąskich uliczek i umieszczonych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Stacje od I do IX usytuowane są w budynkach przylegających do ulic a od X do XIV w Bazylice Grobu Pańskiego. Dystans od Twierdzy Antonia (gdzie Jezus usłyszał wyrok) do Bazyliki Grobu Pańskiego to ok. 1200 m. Bazylika jest jedną z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest wspólną własnością kilku wyznań chrześcijańskich, z których każda ma własne kaplice i ołtarze i odprawia nabożeństwa w swoim obrządku. Najważniejsze miejsca w Bazylice Grobu Pańskiego to miejsce ukrzyżowania Jezusa – Golgota/Kalwaria oraz pusty grób, gdzie złożono ciało Pana i gdzie On zmartwychwstał. Następnie Góra Syjon - Nawiedzimy kościół Zaśnięcia NMP. Następnie udamy się do Wieczernika, najważniejszego dla chrześcijan miejsca na Górze Syjon, miejsca ostatniej wieczerzy. Na wschodnim zboczu Góry Syjon stoi kościół Św. Piotra „In Galicantu”, czyli „w miejscu gdzie piał kogut”, a apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. Przejście uliczkami Starego Miasta pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim, najważniejszego miejsca dla wszystkich Żydów. Są to pozostałości drugiej świątyni wybudowanej przez Heroda Wielkiego. Obszar pod Ścianą służy jako olbrzymia synagoga pod gołym niebem. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. ok. 40km

Dzień 9: TEL AWIW – KRAKÓW ok.70km
Wczesne wykwaterowanie z hotelu Transfer na lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo – paszportowa, wylot. Przylot do Krakowa, zakończenie pielgrzymki. ok.70km

Cena zawiera

Bilet lotniczy Kraków– Tel Awiw – Kraków zgodnie z powyższymi rozkładami, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny 8 kg/os. i bagaż główny 23 kg/os., transfery klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie zgodnie z programem w pokojach dwu- i trzyosobowych, w hotelach 3* klasy turystycznej, 2 posiłki dziennie, opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania, ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu- KL Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI – 150 000 EURO, NNW – 4000 EUR, BAGAŻ – 400 EURO, system tourguide podczas zwiedzania Jerozolimy i Betlejem.

Cena nie zawiera

obligatoryjnych kosztów realizacji programu, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, napiwków dla kierowców (razem 230 USD/ osoba), wydatków własnych, posiłków niewymienionych w programie, składki na TFG w wysokości 13 zł/os. (płatne w biurze przy dopłacie), pozostałych kosztów nie uwzględnionych w „cena zawiera”

Uwagi

1. Program jest ramowy; kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
2. W razie zmian cen biletów wstępu lub opłat granicznych kwota płatna na miejscu może ulec zmianie.
3. Codzienna Msza Święta.
4. Zakwaterowanie w Tyberiadzie/Nazarecie lub okolicy, Ammanie oraz w Betlejem lub w okolicy w hotelach (lub podobnych).
5. Wyżywienie to dwa posiłki w formie bufetu. Napoje do kolacji są dodatkowo płatne.
6. Dopłata do pokoju 1 osobowego – 990 pln.
7. Możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2 % wartości imprezy. Należy zgłosić w ciągu 48h od dnia podpisania umowy.
8. Przy wylotach do Izraela paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu.
9. Oferta została skalkulowana dla grupy minimum 42 osób.

UBEZPIECZENIE ZAWARTE W OFERCIE:
· Świat Multitravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) – KL 150 000 EURO, NNW – 4 000 EURO, BAGAŻ – 400 EURO


GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY:
Istnieje możliwość zakupu Gwarancji Niezmienności Ceny, kwota zależna jest od kosztu imprezy (na osobę). Gwarancja oznacza, że cena zarezerwowanej imprezy turystycznej nie ulegnie zmianie do dnia wyjazdu (dotyczy wzrostu kursu walut). Gwarancja nie dotyczy sytuacji zmian w rezerwacji na życzenie klienta, które skutkują zmianą ceny świadczeń na umowie. Informację o zakupie Gwarancji Niezmienności Ceny należy zgłosić i opłacić maksymalnie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

Do 3500 zł/osoba - 65 zł/osoba
3501 do 6000 zł/osoba - 100 zł/osoba
Od 6001 do 9000 zł/osoba - 170 zł/osoba
Powyżej 9000 zł/osoba - 250 zł/osoba

Informacje o wizach

Sprawdź wszystkie informacje o wizach na stronie www.wizowanie.com

Izrael Jordania

Informacje o kraju

Sprawdź wszystkie informacje o krajach pielgrzymki w przewodniku na stronie rezerwujwakacje.com.pl

Izrael Jordania