Okres Adwentu

Adwent to czas radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Zaczyna się w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla,a kończy się wigilią Bożego Narodzenia. Pierwsza niedziela Adwentu zawsze rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele. Słowo "adwent" pochodzi z języka łacińskiego “adventus”, które oznacza przyjście. Opuszczenie w tym okresie hymnu “Chwała na wysokości” nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa. W tym okresie, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, można odprawiać Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie. Ta msza jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w tym okresie, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny.

Adwent polega na tym, że tym czasie wierni oczekują na powtórne przyjście Zbawiciela – narodziny Jezusa Chrystusa. W tym czasie kapłan zakłada do Mszy świętej ornat w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt, czasu pojednania z Bogiem i ludźmi. Adwent jest oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa, ale żeby go godnie przeżyć każdy wierny musi poświęcić czas na modlitwę, post i jałmużnę. Jest to też okres oczekiwania w ciszy i przygotowania, dlatego Kościół katolicki zachęca do udziału w rekolekcjach oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Okres ten nie jest czasem pokuty w takim wymiarze jak Wielki Post, ale posiada swoisty charakter refleksyjny. Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w tym okresie msze, zwane roratami. Są one odprawiane o świcie.

Roraty są to msze święte ku czci Marii Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od archanioła Gabriela zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. Roraty są odprawiane o wschodzie Słońca. Charakterystycznym elementem tej Mszy Świętej jest zapalanie specjalnej świecy ozdobionej białą wstęgą. Jest ona umieszczana w pobliżu ołtarza jedynie w Adwencie. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę. Współcześnie z uwagi na udział dzieci i młodzieży Roraty odprawia się często wieczorem. W niektórych parafiach dzieci przychodzą na msze roratnie z zaświeconymi lampionami.

Bibliografia:
https://ministranci.waw.pl/rok-liturgiczny/
http://uwielbieniejudatadeusz.pl/2017/11/29/adwent-2018/