9 czerwca - Zesłanie Ducha Świętego

Obecnie święto Zesłania Ducha Świętego to inne, potoczne określenie jako Zielone Świątki obchodzonego w szóstą niedzielę i poniedziałek (50 dni) po Wielkanocy.

W liturgii kościelnej jest to jedno z najważniejszych świąt — upamiętnia ono zesłanie Ducha Świętego na Maryję matkę Jezusa oraz Apostołów: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). Tak więc Jezus nie tylko założył Kościół, ale również powierzył go opiece Ducha po swoim zmartwychwstaniu.

Na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach (ksenolalia) oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty (Dz.Ap. 2,1-11). Wydarzenie to zostało zapowiedziane przez Jezusa przed jego Wniebowstąpieniem.

To po zesłaniu Ducha  Świętego Apostołowie nabrali odwagi, i umiejętności do głoszenia Ewangelii. To Duch sprawiał że ich nauka trafiła w ludzkie serca i stała się skuteczna, to wreszcie Duch sprawiał że nie bali się jej głosić i za Dobrą Nowinę na śmierć.

To wreszcie napełnieni Duchem Świętym uzdrawiali chorych, pokrzepiali cierpiących, wskrzeszali umarłych. Pismo Święte uczy iż nawet jeśli cień któregoś z apostołów padł na kogoś chorego ten odzyskiwał zdrowie.

Kościół zawsze przyzywał mocy Ducha Świętego i z niej czerpał. Od czasów Soboru Watykańskiego II
i potem pontyfikatu Jana Pawła II przyzywa go jakby mocniej, zapraszając do działania w swoim kościele tak jak przed wiekami w czasach apostolskich. Jego działanie widzimy więc w ruchach charyzmatycznych, wspólnotach modlitewnych, podczas tak popularnych Mszy o uzdrowienie, czy podczas takiego czasu jak ostanie ŚDM. Duch z nową mocą działa w Kościele.

Gdy więc zamartwiamy się o przyszłość Kościoła, o to że współcześnie nie jest on modny i nie potrafi porwać serc większości  mieszkańców Europy, trzeba nam  z większa siła prosić o Jego działania. Wówczas i przyjdą skuteczne inicjatywy ewangelizacyjne i  Ewangelia przebije się przez mór lekceważenia i obojętności.

Święto to obchodzone jest ono już od 306 r. i pierwotnie jego obchody trwały aż 7 dni, a nie 2 jak jest to obecnie.

 

Bibliografia:

https://www.kalendarzswiat.pl/zielone_swiatki/2019           ...

https://podniebem.blog.deon.pl/tag/zeslanie-ducha-swietego/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesłanie_Ducha_Świętego